Vägbeskrivning

Med kollektivtrafik, tag buss eller pendeltåg till Sollentuna Station. Huset ligger något norr om pendeltågsperrongen på västra sidan om rälsen. Framsidan på huset vänder sig mot Bygdevägen.

Med bil norrifrån, ta E4, avfart Häggvik. I rondellen tag Bagarbyvägen söderut och sväng sedan vänster in på Bygdevägen.

Med bil söderifrån, ta E4, avfart Sollentuna. Följ Turebergsleden mot Mässan och sväng vänster in på Bagarbyvägen vid macken. Tag sedan höger in på Bygdevägen.

.


 


 

 Design: Nilcotek International AB                                      Copyright©2012