Egenkontroller, kvalitets- och miljökontroller

Vi försöker att med förebyggande åtgärder se till att fel inte ska uppstå, men om fel eller avvikelser trots allt uppstår tar vi hand om kunders reklamationer och andra avvikelser med orsaksanalys och förbättringsåtgärder.

 

EGENKONTROLLER

Lokalvårdaren kontrollerar att det egna arbetet är utfört enligt arbetsinstruktionen (egenkontroll).

 

KVALITETS- OCH MILJÖKONTROLLER, INSTA 800 - SIS SS 62 78 01

Kvalitets- och miljökontroller genomförs en gång per månad av arbetsledare (och eventuellt med kundens kontaktperson).

 

Kontrollen dokumenteras på en kontrollista

Ej godkända moment är en avvikelse och hanteras enligt denna rutin. En kopia på kontrollistan lämnas till kunden. Hos vissa kunder genomförs kontroller av utomstående konsulter enligt INSTA 800 - SIS SS 62 7801.

 

 Läs mer om hur vi arbetar >>

 

 

 

 
     
     
 

 

 
     


 

 Design: Nilcotek International AB                                      Copyright©2012