Om oss


 
Nani Sollentuna  Clean service AB grundades 1998 av miljöingenjören Mazeen Khalil. Företaget sysselsätter 15 personer och omsätter drygt 2 MSEK.


VIKTIGT FÖR OSS PA
Nani Sollentuna  Clean service:


En god kommunikation mellan chef, medarbetare och kund brukar räcka långt och har fungerat bra för oss hittills.

 

Annat som är viktigt för oss är:

  • Hög kompetens inom alla typer av lokalvård med en strävan att ständigt förbättra effektivitet och kvalitet med nya metoder och hjälpmedel.

  • En öppen kommunikation med våra kunder för att bibehålla ett bra och personligt samarbete.

  • En hög service be redskap med vikarier som sätts in snarast vid eventuell frånvaro.

  • Information och vidareutbildning av vår personal för att upprätthålla kompetensen och hålla oss ajour med de senaste städmetoderna.

  • Att sätta kunden i centrum, med hjälp av engagemang, god kundsupport och tillgänglighet med miljöansvar.

 

SÄKERHET, SEKRETESS OCH FÖRSÄKRING

Nani Sollentuna  Clean service AB har en ansvarsförsäkring tecknad hos IF för de eventuella förluster och skador som kan inträffa. Vi tar ansvar för nycklar och passerkort.


Vid eventuella förluster utgår full ersättning. Våra anställda har tystnadsplikt som står inskrivet i anställningsavtalen. Lokalvårdarna bär våra profil kläder med vår logotyp, samt namnbricka med ID-kort och foto.


 


 

 Design: Nilcotek International AB                                      Copyright©2012